Balotinování

Dekorativní zpracování povrchu součástí z korozivzdorných ocelí a ušlechtilým materiálů 

Užívá se především pro následující materiály:

  • nerez - finální úprava povrchu.
  • hliníkové díly - před eloxováním nebo lakováním transparentními laky.
  • další barevné kovy - mosaz, bronz, měď.
  • předúprava před galvanickými procesy - niklováním, chromováním.

Postup balotinování:

Nejlepší výsledky se dosahují při dvojstupňovém procesu. Nejprve se předmět otryská ostrohranným minerálním abrazivem: korundem nebo granátem. Povrch se sjednotí a odstraní se při tom všechny nečistoty, oxidy, náběhové barvy po svařování a jemné povrchové nerovnosti. Díly získávají výrazně matný vzhled. Po tryskání je povrch díky jemnému ostrohrannému reliéfu náchylný na špinění nebo poškrábání. Samotné tryskání se proto používá pouze jako předúprava před lakováním. Aby bylo možné zachovat kovový povrch, přelešťuje se v druhém stupni skleněnými kuličkami. Tím dojde k zaoblení ostrých vrcholků reliéfu. Výrobky získají příjemný tzv. saténový lesk. Při tomto stupni lesku jsou také nejméně zřetelná případná poškození, poškrábání nebo mírné vady po svařování, broušení či bodování. Povrch balotinovaných předmětů je velmi elegantní díky jemnému, saténovému lesku. Zároveň se zvyšuje se i korozní odolnost výrobku.

Tryskací materiály:

Pro balotinování a obecně pro tryskání barevných kovů  se používají minerální abraziva, která nezanášejí na povrch železo. Ostrohrannými materiály jsou korund, granát, nebo karbidy. Pro následné dolešťování jsou vhodné skleněné a keramické kuličky. Příklady můžete vidět na vedlejších obrázcích. Jednotlivé materiály se mírně liší barvou a tvrdostí. Dodávají se v celé řadě velikostí, a tak je do značné míry  možné ovlivnit výsledný vzhled.

Příklad tryskaného a balotinovaného povrchu pro galvanické pokovení
 

Balotinování, saténování

Balotinování je vhodné nejen pro finální úpravu nových výrobků, nebo předúpravu před následnými chemickými procesy - pokovení nebo eloxování, dokáže také vdechnout "nový život" starým předmětům, ať již se jedná o díly motorů, umělecké a dekorativní předměty nebo interiérové doplňky.

Příklad očištění a balotinování dílu motoru

Další příklady můžete nalézt v galerii.

Příklad balotinovaného povrchu

Tryskací materiály

  Balotinování - surový díl​  tryskání a balotinování - tryskáný povrch​  balotinování a saténování - finální balotinovaný povrch

 

O nás / Zařízení / Galerie / AktualityKontakt                                                                                             na začátek